Kadry i płace

Zapewnienie prawidłowości i bezpieczeństwa związanego z zatrudnieniem pracowników

Pełna obsługa kadrowa: – akta osobowe zatrudnionych pracowników; – przygotowujemy dokumenty związane z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy: umowy o prace, wypowiedzenia, aneksy, zaświadczenia, świadectwa pracy; – prowadzimy ewidencje czasu pracy; – dokonujemy zgloszeń i wyrejestrowań ZUS; – przygotowujemy dokumenty związane z zawarciem umów cywilno-prawnych: umowy zlecenia, umowy o dzieło. obsługa płacowa: – listy plac; – deklaracje rozliczeniowe ZUS; – przelewy badź wpłaty należnych składek ZUS; – przelewy badź wpłaty należnych zaliczek na podatek dochodowy; – wszelkie deklaracje podatkowe związane z zatrudnieniem: PIT-4R, PIT-11/8B, PIT-R, PIT-40;v – kartoteki wynagrodzeń; – raporty RMUA;

Masz Pytania ? Chętnie udzielimy odpowiedzi


Kontakt