Księgowość

prowadzenie księgowości, rozliczenia PIT, CIT, VAT

Kompleksowa obsługa księgowa firm działających we wszystkich formach opodatkowania księgi rachunkowe, podatkowa księga przychodów i rozchodów, podatek liniowy, ryczałt, inne ewidencje, prowadzimy wszelkie wymagane prawem podatkowym rejestry i ewidencje w tym: rejestry dla potrzeb VAT; – ewidencje środków trwałych; – ewidencje wyposażenia; – rozliczamy ewidencje przebiegu pojazdu; – karty wynagrodzeń pracowników.

Masz Pytania ? Chętnie udzielimy odpowiedzi


Kontakt